Με την πάροδο του χρόνου, τα κτίρια μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις όπως φθορά και γήρανση της κατασκευής, αλλαγές στους οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς ή την ανάγκη ενίσχυσης λόγω αλλαγής στη χρήση του κτιρίου. Παράγοντες όπως η σεισμική δραστηριότητα και οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αλλοίωση των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου.

Η Karras Engineering διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στις επισκευές και την ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την ενίσχυση της δομικής τους ακεραιότητας. Ανάλογα με τη δομική αξιολόγηση και τη μελέτη για κάθε έργο, ενδέχεται να εφαρμοστούν διαφορετικές τεχνικές οπλισμού όπως Gunite, Πολυμερή Ενισχυμένα με Ίνες (FRP) και Χαλύβδινες Δοκοί.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι μηχανικοί μας εγγυόνται αξιόπιστες και ανθεκτικές ενισχύσεις διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη μακροζωία των κατασκευών σας.

Ενδεικτικά Projects