Στην Karras Engineering έχουμε μεγάλη εμπειρία στην επισκευή και αποκατάσταση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων με επιτυχία.

Επιβλέπουμε ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των δομικών επισκευών, του εκσυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τυχόν τροποποιήσεων της εσωτερικής διάταξης, διατηρώντας παράλληλα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα αυτών των κτιρίων.

Η σχολαστική προσέγγισή μας και η τήρηση των υψηλότερων κατασκευαστικών προτύπων και της αρχιτεκτονικής μελέτης εγγυόνται την έντεχνη ολοκλήρωση αυτών των απαιτητικών projects.

Ενδεικτικά Projects