Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν το βασικό θεμέλιο οποιασδήποτε κατασκευής, περιλαμβάνοντας συστήματα ζωτικής σημασίας για λειτουργικότητα, άνεση και ασφάλεια.

Διαθέτουμε τις δεξιότητες και την εμπειρία για να σχεδιάσουμε, να επιβλέψουμε και να εκτελέσουμε πολύπλευρες πτυχές ηλεκτρομηχανολογικών έργων για κάθε τύπο κατασκευής (ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια, κατοικίες), ανεξαρτήτως αν αφορά νέες εγκαταστάσεις, προσαρμογές λόγω αρχιτεκτονικών ανακαινίσεων, αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων συστημάτων.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες Η/Μ μας καλύπτουν τους τομείς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης και ΖΝΧ, κλιματισμού και θέρμανσης καθώς και πυρασφάλειας, ενώ περιλαμβάνουν ............

Ενδεικτικά Projects