Με σιγουριά και τεχνογνωσία από τα εκατοντάδες έργα  που έχουμε εκτελέσει στην περιοχή των Δωδεκανήσων, η Karras Engineering είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κάθε τύπο κατασκευών.

Η ομάδα μας, αποτελείται από τους πιο έμπειρους και άριστα κατηρτισμένους τεχνίτες σε κάθε πτυχή ενός έργου είτε πρόκειται για ανακαινίσεις είτε για νέες κατασκευές.

Με έμφαση σε πιστοποιημένα υλικά της υψηλότερης ποιότητας καθώς και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει οικοδομικές εργασίες, εργασίες ξηράς δόμησης, μεταλλικές κατασκευές, κολυμβητικές δεξαμενές, ενισχύσεις και άλλες ειδικές εφαρμογές όπως ακουστική ή παθητική πυροπροστασία.

Ενδεικτικά Projects