Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών 150 τόνων για την στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμου των κτιρίων των ξενοδοχείων Elissa Lifestyle Resort & Helea Family Beach Resort.

Εργασίες ξηράς δόμησης σε περίπου 300 δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων Elissa Lifestyle Resort & Helea Family Beach Resort συμφερόντων HIG Capital.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Κοσκινού, Ρόδος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
MAKRIDIS ASSOCIATES