Αποπεράτωση νέας πτέρυγας 18 δωματίων και αρχιτεκτονικών όψεων, κατασκευή περιμετρικών κολυμβητικών δεξαμενών, σχεδιασμός και κατασκευή νέου μηχανοστασίου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Αφάντου, Ρόδος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Chadzis Architects