Κατασκευή 160 δωματίων και όλων των κοινόχρηστων χώρων στο ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* ιδιοκτησίας ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Γεννάδι, Ρόδος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
2017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
F & K. Kydoniatis Architects & Partners