Ειδική διαμόρφωση χώρου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για εγκατάσταση του νέου μαγνητικού αγγειογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Ρόδος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
2020
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: