• Κατασκευή νέων κολυμβητικών δεξαμενών (2004).
  • Πλήρης ανακαίνιση 310 δωματίων και όλων των κοινόχρηστων χώρων στο Ξενοδοχείο CALYPSO BEACH ιδιοκτησίας ΡΕΞΤΕ ΑΕ (2006).
  • Ανακαίνιση 31 δωματίων στο Ξενοδοχείο CALYPSO BEACH ιδιοκτησίας ΡΕΞΤΕ ΑΕ (2020).
  • Εργασίες αναβάθμισης μηχανοστασίων στο ξενοδοχείο Calypso Beach.
  • Αντικατάσταση ΓΠΧΤ, Νέο δίκτυο ΖΝΧ από ανάκτηση, εφαρμογή μελέτης πυρασφάλειας και εγκατάσταση νέας γεννήτριας εφεδρικών φορτίων (2023).
  • Ανακαίνιση Lobby (2023)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Φαληράκι, Ρόδος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
2004, 2006, 2020, 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: