Ανακαίνιση 230 δωματίων και ανακατασκευή όψεων και κοινόχρηστων χώρων (2017).
Κατασκευές ξηράς δόμησης στην νέα προεδρική σουίτα (2023).

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Φαληράκι, Ρόδος
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
2017, 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
F & K. Kydoniatis Architects & Partners